Muốn Sữa Về Nhiều mẹ chỉ cần áp dụng những cách đơn giản này

Theo khuyến cáo, trẻ cần bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu nhưng do không đủ lượng sữa mà nhiều mẹ phải dùng đến sữa ngoài cho con bú. Với những cách đơn giản dưới đây, lỗi lo thiếu sữa của các mẹ sẽ không còn nữa.

6 cách đơn giản giúp mẹ dồi dào sữa cho con bú

>>> Xem thêm: Tác hại khi cho trẻ ăn dặm quá sớm và thời điểm cho trẻ ăn dặm tốt nhất